วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010. วิธีใส่เลขหน้า Word แบบกําหนดหน้าที่เริ่มต้นเอง 2018-07-22

วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010 Rating: 7,7/10 927 reviews

ลบหน้าที่เกินมา

วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010

ในการใช้งาน excel หลายๆ ท่าน รวมทั้งผมด้วยก็เจองานที่เกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมากๆ และต้องปริ้นให้หัวหน้าดู และในการให้หัวตารางซ้ำใน excel ตอนแรกๆ ก็งง เอ๊ะมันอยู่ตรงไหน พอทำงานบ่อยๆ หรือพี่ที่เขาใช้งานบ่อยๆ ก็จะบอก หรือไม่ก็ศึกษาเอาเอง ในบทความนี้ผมเห็นว่า การทำหัวตารางซ้ำในโปรแกรม Microsoft excel คนส่วนน้อยที่จะรู้ ท่านสามารถทำได้ดังนี้ 1. บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น 1 2 5 10. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข เลือกตอบข้อ 2. ?. เมื่อกด Enter เสร็จแล้วในช่องตารางจะแสดงดังนี้ แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม ตกลง เป็นอันเสร็จ เราสามารถดูผลลัพธ์ได้โดยการปริ้นพรีวิวว ผลลัพธ์ตามรูป หน้าแรก หน้าสอง เขียนโดย โกโก้ เว็บสอบดี Advertisement 72,489. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข เลือกตอบข้อ 3.

Next

การกำหนดเลขหน้าที่ต่างกัน ใน MS Word 2010

วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010

?. จัดการแบ่งส่วน Section การแบ่งส่วน Section คือ แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ Section เหมือนการแยกเป็นคนละไฟล์ แต่การแบ่งส่วน Section นั้น เอกสารยังคงเป็นไฟล์เดิม ปกติเอกสาร 1 ไฟล์จะเป็น 1 Section โดยวิธีการมีดังนี้ 3. จะเปิดหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่ ให้กำหนดว่า จะไปหน้าไหน ให้ใส่หมายเลขหน้าตามที่ต้องการ ดังภาพ 7. . อนุกรมเชิงเดี่ยว ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น 5 10 15 20. ภายในบทความนี้: หน้าว่างที่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรม Microsoft Word มักเกิดจากย่อหน้าหรือ page break ที่เกินออกมา ถ้าคุณพยายามจะลบหน้าว่างโดยคลิกที่มุมขวาล่างของหน้าว่าง แล้วกด backspace ไปเรื่อยๆ แต่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนมาลบทุก format marker ออกให้หมด เพราะงั้นคุณต้องรู้จักวิธีแสดงและลบ paragraph marker กับ page break รวมถึงกรณีที่เจอสัญลักษณ์ที่ลบไม่ได้ด้วย เปิดเอกสารใน Word. การปรับแต่งลำดับเลขหน้า ในกรณีที่เราต้องการตั้งค่าลำดับเลขเองนะครับ เช่น จากโจทย์ที่ยกตัวอย่างมา ผมจะแบ่ง Section ในทุกหน้าแยกกันหมด ตั้งแต่หน้าปก จนถึงหน้าแรกของบทที่ 1 ทำให้ทุกหน้าก่อนบทที่ 1 ไม่แสดงเลขหน้าเพราะทุกหน้าคือ 1 Section และในแต่ละ Section หน้าแรกจะไม่แสดงเลขหน้านั่นเอง ซึ่งตอนนี้เลขหน้าของบทที่ 1 ก็จะถูกนับมาจนไม่ใช่หน้า 1 แล้ว ดังนั้นเราจะมาแก้ไขให้ บทที่ 1 เริ่มนับเป็นหน้า 1 โดยให้เลือนเคอร์เซอร์ ไปที่หน้าแรกของบทที่ 1 คลิกที่เมนู แทรก เลือก หมายเลขหน้า แล้วคลิกเลือก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า เพิ่มเติมนะครับ คือ พอผมแบ่งให้มี section 3 แล้ว ผมก็ทำงานไปเรื่อย ๆ โดยการปล่อยให้โปรแกรมขึ้นหน้าใหม่เอง ซึ่งผมไม่ได้ไปแบ่งส่วนอะไรมันอีก แล้วทำไมมันจึงเกิด section 5 ขึ้นมาได้ครับ ผมสังเกตุดู 2 ครั้งแล้ว ผมแบ่งแบบนี้แหล่ะ แต่ section 3 หน้าที่ 3 เนื้อเรื่องหน้า 3 มันดันขึ้นต้นเลขหน้าใหม่ เพราะมันแบ่งเป็น section 5 เองอัตโนมัติ ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับ คือหมั่นไส้มากมาย.

Next

การกำหนดเลขหน้าที่ต่างกัน ใน MS Word 2010

วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010

มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง 5 7 14 16 32. คูณด้วยค่าคงที่ เช่น 1 3 9 27. สมมติว่า จะไปหน้า 1 ก็ใส่เลข 1 แล้วคลิกปุ่ม ไปที่ ดังภาพ เรื่องที่ 7 การออกจากโปรแกรม เมื่อพิมพ์เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราบันทึกงานเก็บตามขั้นตอนและต้องการจะออกจากโปรแกรม มีหลายวิธีการดังนี้ วิธีที่ 1 ไปที่แท็บแฟ้ม เลือกจบการทำงาน โปรแกรมจะปิดตัวเอง ออกจากโปรแกรม Microsoft Word ดังภาพ วิธีที่ 2 คลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดง ที่มุมบนขวามือของหน้ากระดาษ โปรแกรมจะปิดตัวเอง ออกจากโปรแกรม Microsoft Word ดังภาพ. หน้าที่เป็น ปก คำนำ สารบัญ การขึ้นบทใหม่ บรรณานุกรม และ ภาคผนวก ไม่ต้องใส่เลขหน้า วิธีการก็ไม่ยากครับ 1. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น ก.

Next

19…วิธีทำนามบัตร จาก Microsoft Word 2010

วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010

ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …. ?. ?. มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น 15 31 63 127 255. .

Next

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการใช้ word 2010

วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010

. . . . .

Next

วิธีการทำให้หัวซ้ำตารางใน Microsoft excel 2007, 2010

วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010

. . . . .

Next

การกำหนดเลขหน้าที่ต่างกัน ใน MS Word 2010

วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010

. . . . .

Next

ทำโบรชัวร์และแผ่นพับด้วย Microsoft Word

วิธี ลบ หน้า กระดาษ word 2010

. . . . . .

Next